Historie týmu

V roce 2005 zakládá Jiří Výbora team, jehož posláním je propagace značky ELEVEN. Team žije až do roku 2011 vlastním životem, podporuje své zástupce individuálně a nárazově. Pro rok 2012 je připravena nultá sezóna s vizí dalšího budování a posilování partnerské podpory pro další posun teamu.

V roce 2013 vzniká ELEVEN TEST TEAM, který přináší velký posun, systematický plán a rozvoj. Team se rozděluje na profesionální a amatérskou sekci, a to na A-team a OMT (open member team).

V roce 2014 a počátkem roku 2015 dochází k finální stabilizaci dlouhodobých partnerů s výhledem spolupráce do roku 2017.

Galerie závodníků A Teamu